Nya moderna villor i östra Estepona

Nya moderna villor i östra Estepona
//media.inmobalia.com/imgV1/B8vEv5Xh8DZJ8zA8HsKlVQQovHvPS2nS1REiasNjjf37J7WfKOkiQxSIhRrnU2OBFkknCXNFUkYS7Hh9o9IZ_QJ9eIkyovPQxhgXumWfn3lwJvpJo6KrRzPR~FcLjA4BJVxBeY00Bvx08BHUaEte75jSBJlRefQAVCBTv__RnkzJar644nJuGXRKQVtn7syg6PohVoEDny9QczmtZ2xihQHKGte35saXhd1~eHEYwB7I2F_3TykHQt2lC_~1XEKy4SJxdyzUbdElQ_NeSyvTIpb6rJDJtLplOKSDL_RZ.jpg
//media.inmobalia.com/imgV1/B8vEv5Xh8DZJ8zA8HsKlVQQovHvPS2nS1REiasNjjf37J7WfKOkiQxSIhRrnU2OBFkknCXNFUkYS7Hh9o9IZ_QJ9eIkyovPQxhgXumWfn3lwJvpJo6KrRzPR~Fmek3rebnYspgOOix2RFdd7ZhTT3rqeor_j_NvvmY6wFKWHB4z26wnFeS_C28rj~~NVcBOn73pnXCCJKjGuXaFi6L5V~69D~pakVxiottODBOwXDjLKhiTLWyYEk9PmQI4cXi8bcqGbxukQTjqL9fkfCTj5ufx8dg0GPVynQThgUcB4.jpg
//media.inmobalia.com/imgV1/B8vEv5Xh8DZJ8zA8HsKlVQQovHvPS2nS1REiasNjjf37J7WfKOkiQxSIhRrnU2OBFkknCXNFUkYS7Hh9o9IZ_QJ9eIkyovPQxhgXumWfn3lwJvpJo6KrRzPR~WhqjSCBs8ILaRD3waBrfiLtSh7Euaax4BGjz7Jg4uO9JHgF81Nm0NOCQM6HOK3UH2nKAr22UjHfsi1iF6mcvt3z7aP4lUG7mVdGHZFNHaZtfF_a~H21kC3p1vUhu8MHWrA8oUD4Ur0CT_sb75B00uA_hRk1i4HABw1Iw2V4CS~REMxB.jpg
//media.inmobalia.com/imgV1/B8vEv5Xh8DZJ8zA8HsKlVQQovHvPS2nS1REiasNjjf37J7WfKOkiQxSIhRrnU2OBFkknCXNFUkYS7Hh9o9IZ_QJ9eIkyovPQxhgXumWfn3lwJvpJo6KrRzPR~WoB9TLlDyOSU9SOL~4hzdsL6QG0ED4HN1mbEdzX3T2foUZS2S7wlRLWgruX4o2xfcFcQtIpZJon5zjdgfsoCD9205KR5yMPzv_scnRZXDmXoOzuL22IUYPz08emTlM_92HYO20AL1tjOX62YmpSHk9o0g9uNsMZ~qHgfBNlezoDe_Eb.jpg
//media.inmobalia.com/imgV1/B8vEv5Xh8DZJ8zA8HsKlVQQovHvPS2nS1REiasNjjf37J7WfKOkiQxSIhRrnU2OBFkknCXNFUkYS7Hh9o9IZ_QJ9eIkyovPQxhgXumWfn3lwJvpJo6KrRzPR~W47U8okGJiptIEmu51kL0Y_5aa_GMkEGsY1HM560lE4SydLJTE0BiwnatZwZsE7YDrtfd_tnoX3stmLUcrwuKqS_ukFnTXMaTKwpYuB3MpSBVZBl9POcPc0d5f3h7~RN~kyXWu1Grywy0j1bUDl_2Q_a7icj27nlZiKeSsYzHKrZ3l~.jpg
//media.inmobalia.com/imgV1/B8vEv5Xh8DZJ8zA8HsKlVQQovHvPS2nS1REiasNjjf37J7WfKOkiQxSIhRrnU2OBFkknCXNFUkYS7Hh9o9IZ_QJ9eIkyovPQxhgXumWfn3lwJvpJo6KrRzPR~FbnkvdoxlHdY8NCwmg8MEgkyzK0dHpsCVmbOPeWy2PZch27ZSke3RNAfe30chf~C1dyp6WpftTK47~ZobsUqZCtbtb8OUREOQx_MO4_H748Oj6yL_yqVpOUtoR89q4sc_Otrzggnv_OnKo8mu5Am6OEXtMaJolKnwFT9btmG~x6zEF_.jpg
//media.inmobalia.com/imgV1/B8vEv5Xh8DZJ8zA8HsKlVQQovHvPS2nS1REiasNjjf37J7WfKOkiQxSIhRrnU2OBFkknCXNFUkYS7Hh9o9IZ_QJ9eIkyovPQxhgXumWfn3lwJvpJo6KrRzPR~Fg5DZQMys_UzxpmOW4y1AoSCfPeBfxZYlYzTuziyTZ38vqa4xxDF_rF~I71yA0c~rGulYJlQk7wu58yOUJnkMd8~iej7pMokxTJ1IZpDakJGeM0WOBJjJ~QsyBixdrtScOS~~I_AQ0zL0K60DUDM_Owratp2plAqXCG3mWxVdN87mV4.jpg
//media.inmobalia.com/imgV1/B8vEv5Xh8DZJ8zA8HsKlVQQovHvPS2nS1REiasNjjf37J7WfKOkiQxSIhRrnU2OBFkknCXNFUkYS7Hh9o9IZ_QJ9eIkyovPQxhgXumWfn3lwJvpJo6KrRzPR~Wnj3are4nxmkVQ5JVXI760BBQV4waIS4hWX61B0CDt3ndNXWiUwM53xnXZNUJM9zQyFZTT6FWOzEHxPdPbPoJbnYBV13krXCefi_sTqP0fRY4PMdWOtslBWQWk4~u5zqLjL08vlbQ08U~plwXKJn06hVWQ9vvQW3onfCLvY~INF9ubt.jpg
//media.inmobalia.com/imgV1/B8vEv5Xh8DZJ8zA8HsKlVQQovHvPS2nS1REiasNjjf37J7WfKOkiQxSIhRrnU2OBFkknCXNFUkYS7Hh9o9IZ_QJ9eIkyovPQxhgXumWfn3lwJvpJo6KrRzPR~WtM0FzL~5rI1V4liVlfx6z4_SboYyGzXQNhtP9T_sPuhubNwc81kGgoMU_9rvHq_92g1UCvL6XqVdzzKiCNlei1LaTrObzQOIobcIClhNLKyOaYE8dJRGLungFwJov9YDoUWGJ61jLFuBhqZ2c~BYlsaWOS0p_VDJRbrajg5_Lw2xhh.jpg
//media.inmobalia.com/imgV1/B8vEv5Xh8DZJ8zA8HsKlVQQovHvPS2nS1REiasNjjf37J7WfKOkiQxSIhRrnU2OBFkknCXNFUkYS7Hh9o9IZ_QJ9eIkyovPQxhgXumWfn3lwJvpJo6KrRzPR~WyVVUviy1Qq_V0UsVR_VA~OTNYlilHzmtBivHE~sXJlAsZ77POhGIAbwW3lMYkMWIgchc1WN92tR~znyqFk9iYtgE0gyM1doxo~Hco_9jfwz2jOV8YknO~9pN5h1_lbfOiyT~5F3zCu3TBVZ~6beoWUwxTOQIkdWF3QTSZS7q1vL3jz.jpg
//media.inmobalia.com/imgV1/B8vEv5Xh8DZJ8zA8HsKlVQQovHvPS2nS1REiasNjjf37J7WfKOkiQxSIhRrnU2OBFkknCXNFUkYS7Hh9o9IZ_QJ9eIkyovPQxhgXumWfn3lwJvpJo6KrRzPR~W2TMjM1hsVKiHbn34MNEjsmRtH_vrG9Pxcn~U9XA~u8wHlzRBxvczFaiPpUO6Chl42qCcE875K3Pp0kZbfPfA_48Fo3tYFLhgPUdpwjffKk7lJ2uWUd0ARghyM10w4iX7m2yc752~DP55KGVYOxMrook4_FFSLEm1w~KI2oeYXMbvwj.jpg
//media.inmobalia.com/imgV1/B8vEv5Xh8DZJ8zA8HsKlVQQovHvPS2nS1REiasNjjf37J7WfKOkiQxSIhRrnU2OBFkknCXNFUkYS7Hh9o9IZ_QJ9eIkyovPQxhgXumWfn3lwJvpJo6KrRzPR~W8xNNBFGscP9~QXvMrqGR0IMU~a_rtPlIMaEsgy3bY9fKVVIc5VLTE9zlF7HuyHmgqRc0~dukGYFCGrvDGq~zp3BnEzijqSx8slREZSDzwua7lXWBm62yZZbU4ZDgkaqkeYw36xf2GZkqs2xb8M7i3Hl9Uyhzi5J5IHHFFwGvnMObxd.jpg
//media.inmobalia.com/imgV1/B8vEv5Xh8DZJ8zA8HsKlVQQovHvPS2nS1REiasNjjf37J7WfKOkiQxSIhRrnU2OBFkknCXNFUkYS7Hh9o9IZ_QJ9eIkyovPQxhgXumWfn3lwJvpJo6KrRzPR~WD3lT7IlWodmuXtLjmkUy2leFy5o5WUgWu_kttXr3mVDRAeRanaoMZCZVP93YGgOBH4Cb3Uf1AucXMX_CHlyOk~krofW~srG7_wILp65DI9OSFShtMp2xJF0_q_mTG7w41hZhBezX5DIF5TaSPkobr7jnW6eNURyq3TpRj7F0fGZ0Nc.jpg
//media.inmobalia.com/imgV1/B8vEv5Xh8DZJ8zA8HsKlVQQovHvPS2nS1REiasNjjf37J7WfKOkiQxSIhRrnU2OBFkknCXNFUkYS7Hh9o9IZ_QJ9eIkyovPQxhgXumWfn3lwJvpJo6KrRzPR~WET6gpp9fLvV8HssII_FNg9Nav5FoT9ansQ2Jd6Z3aHd20AbdfBcaYYALWkkijVR8GagLYIrJEJTp8uSz5Y4NhgHdfClYpdH3v2PkcYqKlSNSZhkLKvayeiXNLYwX7O5heZww1utqNLKMtInmXl8873mjKCfNgyKNl6YvV_dZvbF0e0.jpg
 • Pris 995.000 €
 • Ref. 4848
 • Sovrum 4
 • Badrum4
 • Byggt 364 m²
 • Tomt 552 m²
Energi certifikat

Villa i Estepona

Oberoende villor som kan ställas in från 2 till 7 sovrum och 4 till 6 badrum. Med privat pool och 24 timmars bevakning.
Ett projekt där du kan designa ditt hem anpassa gränslös som vi har en mängd olika stilar av fasader, planritningar av varje växt och lyxiga material för ditt fria val och en semi-källare med naturligt ljus där du kan välja mellan olika distributioner och använder uppvärmd pool, jacuzzi, gym, bastu, hamam, biorum, allrum, vinkällare, kontor, pentry, tvätt och järn och allt du kan tänka dig.
En arkitektonisk engagemang för flexibilitet kan bostäder ändras i enlighet med specifika behov i varje skede av sitt liv med mycket mindre ansträngning än ett traditionellt hus. Det finns havsutsikt, golf och bergen, är 50 meter från golfbanan och klubbhus, där du kan njuta av alla sina tjänster: restaurang, café, Chill Out Bar, gym och konditionsträning, utomhus- och inomhuspool, jacuzzi , bastu, hamam, kroppsbehandlingar och ansikts skönhet, volleyboll, tennis och paddla tennis, golflektioner och dagis. Du hittar också 20 olika golfbanor inom bara 7 km och en mängd olika tjänster: marinor, köpcentra, strand klubbar, sjukhus, tvåspråkiga skolor, etc. Att bo i en oas av lugn och ro alla tjänster på handen och 5 minuter från Puerto Banus.

Särdrag

 • Öppen spis
 • Luftkonditionering
 • Centralvärme

Liknande sökningar

Liknande fastigheter

Nya villor frontlinjen golf till salu i Estepona

Nya villor frontlinjen golf till salu i Estepona

Nya villor frontlinjen golf i Estepona. Detta är en lyxig utveckling av 11 unika privata villor i en säker gated golf och country club estate. Varje villa har oavbruten utsikt över Medelhavet och Afrikas ...

 • 3 sovrum
 • 3 badrum
 • 491m²byggt
 • 1.058m²tomt
 • 5034
 • Pris 1.480.000 €
Villa i Monte Biarritz, Marbella - East Estepona

Villa i Monte Biarritz, Marbella - East Estepona

Villa i Monte Biarritz, Marbella - East Estepona. Rustik men elegant stil villa ritat av den välkände arkitekten. Beläget i ett lugnt bostadsområde. 5 minuter med bil till golfbanor , köpcentrum ...

 • 4 sovrum
 • 3 badrum
 • 308m²byggt
 • 1.246m²tomt
 • 4015
 • Pris 695.000 €
Nya villor till salu, frontlinjen golf i Estepona, Malaga

Nya villor till salu, frontlinjen golf i Estepona, Malaga

Helt nya lyxiga 4 sovrum VILLAS INOM EN GOLF RESORT MED STUNNING SEA VIEWS.Vi är glada att presentera dessa helt nya lyxiga Costa del Sol villor som ligger i det prestigefyllda bostadsområdet La Resina Golf ...

 • 4 sovrum
 • 3 badrum
 • 321m²byggt
 • 504m²tomt
 • 5113
 • Pris 655.000 €